Blogs
Video Clip
Đây là dạng mà người Việt chúng ta vẫn thường quay xưa nay (đi dạo trong vườn, …) Nhưng hãy xem góc quay sắp đặt...
Read More
Hoài Cổ
Bạn và ngườii ấy có thể nhập vai như trở về thời kỳ xa xưa, làm Tarzan & Jane trong rừng,… Clip đám cưới ngày...
Read More
Cầu Hôn
Cầu hôn là khoảnh khắc quyết định thành bại sẽ có đám cưới hay không? Thành công ở bước này thì đám cưới mới có...
Read More